U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Uw partner in civiele techniek

Het belangrijkste ingrediënt van ons succes is de diversiteit van onze projecten.

 

05-2020 t/m heden  Gemeente Sint-Michielsgetsel

 

Contract                : projectbasis freelance

Functie                  : Tekenaar/ontwerper Microstation V8i/AutoCad

Werkervaring        : tekenen/ontwerpen civieltechnische projecten, wegenbouw, K&L, infra, binnenstedelijke gebieden,     openbare ruimten, inrichtingsplannen, e.d.

 

10-2019 t/m 05-2020   Gemeente Amsterdam

 

Contract                : projectbasis freelance

Functie                  : Tekenaar/ontwerper Microstation V8i

Werkervaring        : tekenen/ontwerpen civieltechnische projecten, wegenbouw, K&L, infra, binnenstedelijke gebieden,     openbare ruimten, inrichtingsplannen, e.d.

 

11-2018 t/m 10-2019   aannemersconsortium SaVe: BESIX, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants

 

Contract                : projectbasis freelance

Functie                 : Tekenaar/ontwerper (AutoCad 2019 2d/3d)

Werkervaring        : alle voorkomende tekenwerkzaamheden t.b.v. Project: “Theemswegtracé”, spoorweg en omgeving.

                                  Denk hierbij aan K&L, riool, wegenbouw, bouwplaatsinrichting, tijdelijke constructies ed..

 

02-2018 t/m 11-2018   Gemeente Oud Beijerland (afdeling Infra)

 

Contract                : projectbasis freelance

Functie                 : Tekenaar/ontwerper (AutoCad 2016)

Werkervaring        : alle voorkomende tekenwerkzaamheden VO t/m Bestekfase, materialisatie, hoeveelheden, inrichting openbare ruimte, reconstructie, herinrichting, K&L, riolering en nieuwbouwprojecten civiele techniek en wegenbouw.

 

 

05-2017 t/m 01-2018   Gemeente Rotterdam (Stadsontwikkeling)

 

Contract                : projectbasis freelance

Functie                 : Tekenaar/ontwerper (AutoCad 2015, NLCS InfraCad, Civil3D)

Werkervaring        : VO t/m Bestekfase, materialisatie, hoeveelheden, inrichting openbare ruimte, reconstructie, herinrichting, K&L, riolering en nieuwbouwprojecten civiele techniek en wegenbouw.

Projecten, o.a.:  deelgebieden centrum, oude noorden, krooswijk-kralingen. Diverse rioleringsprojecten, Noordelijk Niertje, Regentuin, ’s-Gravenwetering, Berkelplein, Kerkhoflaan, Hildegardisstraat.

 

 

04-2016 t/m 04-2017   Gemeente Den Haag (Dienst Stadsbeheer)

 

Contract                : projectbasis freelance

Functie                 : Tekenaar/ontwerper (Microstation V8i incl. infratec module)

Werkervaring        : VO t/m Bestekfase, materialisatie, hoeveelheden, inrichting openbare ruimte, reconstructie, herinrichting, K&L, riolering en nieuwbouwprojecten civiele techniek en wegenbouw. ORAC’s, ondergrondse restafvalcontainers, optimalisatie tekenstandaardisatie, begeleiden tekenaars. Diverse projecten o.a. “Rioolvervanging en inrichting Raamweg en omgeving, Juliana van Stolberghlaan, Spoorwijk, Laakhaven, Transvaalkwartier, Duindorp, Centrum.

Werkervaring

 

06-2015 t/m 07-2015  Waalpartners civil engineering

Contract                : projectbasis, freelance

Functie                 : Tekenaar/ontwerper (Microstation V8i, NLCS)

Werkervaring       : diverse reconstructie (wegenbouw) en nieuwbouwprojecten (inrichting openbare ruimte, stedebouwkundige plannen) civiele techniek.

 

 


12-04-2015 t/m 06-2015  Gemeente Rotterdam afdeling Stadontwikkeling

Contract                : projectbasis, zzp

Functie                  : Tekenaar/ontwerper (AutoCad Map en 2013)

Werkervaring       : reconstructie, herinrichting diverse woonwijken o.a. De Veldenbuurt Rotterdam Charlois).

 


 

26-02-2015 t/m 10-04-2015  Ballast Nedam ( BN Engineering)

Contract                : projectbasis, zzp

Functie                  : Tekenaar/ontwerper (AutoCad 2015 en Civil 3D)

Werkervaring       : tekenwerkzaamheden nieuwbouw project “Weidelanden”  Hazerswoude-dorp/Alphen a/d rijn

                               (woonrijp maken, inrichting openbare ruimte).


26-01-2015 t/m 25-03-2015 Gemeente Rotterdam afdeling Stadontwikkeling

Contract                : projectbasis, zzp

Functie                  : Tekenaar/ontwerper (AutoCad Map en 2013)

Werkervaring       : wegenbouw, reconstructie, herinrichting Doklaan/Brielselaan en diverse locaties deelgemeente Charlois.

   


01-11-2014 t/m 22-12-2014  Strukton Civiel Infra

Contract                : op projectbasis

Functie                  : Tekenaar/ontwerper (AutoCad 2014 LT)

Werkervaring       : Project de Vleugel omgeving treinstation Utrecht VaartscheRijn. Het zelfstandig vervaardigen van revisietekeningen t.b.v. verhardingen, rioleringen,                                 K&L, groen.

  


24-03-2014 t/m 31-10-2014  GMB (civiele aannemer)

Contract                : op projectbasis

Functie                  : Tekenaar/ontwerper (AutoCad 2014, Civil 3D)

Werkervaring       : Dijkversterking/verbetering “Eiland van Dordrecht”, 3D modelleren/ontwerpen met Civil 3D.

                                Het inventariseren en opnames doen op locatie, verwerken inmetingen in 3D.

  


01-02-2014 t/m heden  MNO (civiele aannemer)

 Contract                : projectbasis, zzp

Functie                  : Tekenaar/ontwerper (AutoCad 2010)

Werkervaring       : civiel en betonbouw Maasvlakte 2, knooppunt E Coloradoviaduct, o.a. K&L i.r.t. betonwerk.

                                Het vervaardigen van veelal adhoc tekenwerkzaamheden voor de uitvoering. Verwerken metingen.

 

 


09-2013 t/m 11-2013  Strukton (civiel infra)

 Contract                : projectbasis, zzp

Functie                  : Tekenaar/ontwerper (AutoCad 2011LT)

Werkervaring       : Herinrichting stationsgebied Utrecht, Alle tekenwerkzaamheden m.b.t. civiel en wegenbouw.

 

 


05-2013 t/m 06-2013  Gemeente Vught

Contract                : projectbasis, zzp

Functie                  : Tekenaar/ontwerper (Microstation V8)

Werkervaring       : Pilotproject, revisie riolering huisaansluitingen (vanaf archief 1951 tot heden). Omzetten van schetsen naar digitale tekening.

 


04-2013 t/m heden  Waterschap Scheldestromen, Middelburg

Contract                : projectbasis, zzp

Functie                  : Tekenaar/ontwerper (AutoCad Map 2011)

Werkervaring       : Diverse projecten zoals, infrastructuur wegenbouw, vaarwegen, natuurvriendelijke oevers, dijken e.d.

 


11-2009 t/m 06-2012  Gemeente Westland

Contract                : projectbasis, zzp

Functie                  : Tekenaar/ontwerper (Microstation V8)

Werkervaring       : Inrichting openbare ruimte, reconstructie, herinrichting, infrastructuur en wegenbouw.

 

 


03-2009 t/m 11-2009 Van der Waal & Partners

Contract                : projectbasis, zzp

Functie                 : Tekenaar/ontwerper (Microstation V8)

Werkervaring       : wegenbouw reconstructie, kassenbouw, bouw- en woonrijp maken woonwijken. Bijv. reconstructie afrit 7 e.o. rijksweg A20, afrit 9 e.o. rijksweg A4.

 


04-2008 t/m 04-2009 Gemeente Utrecht (afd. stad)

Contract                 :  projectbasis, zzp

Functie                  : Tekenaar/ontwerper (Microstation, Autocad)

Werkarvaring       : Reconstructie/herinrichting stationsgebied Utrecht, Leidsche Rijn park. Mede ontwerpenvan openbare ruimten en vervaardigen van                                 presentatietekeningen.

  


01-2009 tot 03-2009 Gemeente Rotterdam (marktgroep haven transport)

02-2008 t/m 12 2008 Gemeente Rotterdam (marktgroep stad)

Contract                :   projectbasis, zzp

Functie:                 : Tekenaar/ontwerper (Autocad)

Werkervaring       : diverse projecten, met name herstructureringsprojecten, bouw- en woonrijp maken. Begeleiden nieuwe medewerkers (starters).

 


10-2007 t/m 01-2008  Arcadis te Rotterdam

contract                 :  projectbasis, zzp

Functie                  : Tekenaar/ontwerper (Autocad)

Werkervaring       : Variantenstudie rijksweg A13-A16, verbreding rijksweg A2 (knp. Everdingen).

 


09-2005 t/m 10-2007 Tauw bv te Rotterdam

 Functie                  : 1e Tekenaar/ontwerper  (AutoCad 2004 en Microstaion V8)

Werkervaring       : o.a. Bouw- en woonrijpmaken vinexlocatie Meerpolder en Oudeland (gemeente Lansingerland).

                                Diverse gemalen incl. W&E en civieltechnische werkzaamheden, van VO t/m bestekfase.

                                Inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers.

 

 


2004 t/m 2005 Grontmij te Odijk

Functie                  : Tekenaar (AutoCad-map)

Werkervaring       : Verbreding A4 Leiderdorp: het inventariseren van bestaande K&L. Het verwerken van clic-gegevens in Autocad-map. Het maken van nieuwe                                 K&L-tracés. Het invoeren van leidinggegevens met behulp van database in Autocad-map t.b.v. Geoportaal. Dit is een systeem waarbij                                 alle betrokkenen interactief informatie kunnen opvragen over de K&L via Internet. Het invoeren van leidinggegevens vereist een zeer accurate                                 werkmethode.

 

 


09-2001 t/m 2004 Advin B.V. te Barendrecht

Functie                  : Tekenaar

Werkervaring       : Het voorbereiden van GWW projecten, het inwerken van nieuwe tekenaars en begeleiden in hun werk, zowel landmeetkundig als civiel.

HSL                      : Lengteprofielen, dwarsprofielen en overzichtstekening van o.a. grondwerkzaamheden, boringen, voorbelastingen en zettingen e.d. in verschillende                                 faseringen. Overige: tekeningen t.b.v. bouwrijp maken en woonrijp maken van nieuwe woonwijken e.d. Hierin moet je denken aan VO t/m DO                                 bestektekeningen van ontgravingen, saneringen, rioleringen, kabels en leidingen, wegen en verhardingen inclusief faseringen,                                 belijningtekeningen, algemene revisietekeningen, matenplan, inrichting en presentatietekeningen. Het verwerken van inmeettekeningen in topografie,                                 voorbereiden tekenwerk voor inmetingen. Veel met x-refs werken Verantwoordelijk voor het opzetten en verder uitwerken en onderhouden van                                 tekeningen. Naast tekenwerkzaamheden ook een aanspreekpunt voor systeembeheer. Het zoveel mogelijk oplossen van problemen met hardware en                                 software. Verantwoordelijk voor onderhoud en inkoop van repro afdeling. Tevens contactpersoon voor leveranciers.

 


01-2000 / 09-2001 Ingenieursbureau Ouwerkerk van der Bom te Hellevoetsluis

 Functie                  : Tekenaar

Werkervaring       : Het tekenen/ontwerpen van tankstations (80% Esso) van ontwerpfase t/m bestektekeningen, schetsplannen, bestratingsplan, ontgravingsplan,                                 gevel/bestektekeningen. Het ontwerpen en het maken van detailtekeningen van een noodstroomvoorziening van een groot                                 gebouwencomplex (brandstofopslag), het ontwerpen en tekenen van tanks en leidingwerk evenals alle bijbehorende appendages. Het ontwerpen en                                 tekenen van een brandstofpslag van een boezemgemaal in de omgeving van Amsterdam. Hierbij hoort ook het maken van een handleiding met                                 onderhouds- en gebruiksvoorschriften van apparaten.Surveyors werkzaamheden; het houden van toezicht op veiligheidsvoorschriften van Esso                                 Nederland B.V. bij bouwwerkzaamheden op Esso tankstations Hiertoe behoren het houden van startwerkbesprekingen, toezicht houden op naleving                                 van V en G plan. Eventuele incidenten vermelden en het opmaken van een dagrapport.  

 


10-1 998 t/m 01-2000 Iwaco te Rotterdam

 Functie                  : Tekenaar

Werkervaring       : Het tekenen van leidingtracés en pompputten t bv. watertransportleidingen.

 

 


10-1997 t/m 10-1998 Gemeente Rotterdam-Ingenieursbureau Wegen en Groen

 

Functie                  : Tekenaar

Werkervaring       : Het zelfstandig vervaardigen van bestekstekeningen op basis van aangeleverde (meet)gegevens Vooral specialistisch werk verricht op het gebied van                                 de rioleringen, kabels en leidingen, zinkers, gemalen etc.

 

 


04-1995 t/m 10-1997 Mobil Oil te Rotterdam

 Functie                  :Tekenaar

Werkervaring       : Zelfstandig tekenen en ontwerpen van terreininrichtingen voor de bouw en renovatie van tankstations incl. kabels en leidingen evenals ondergrondse                                 brandstofopslagtanks. Daarnaast ondermeer verantwoordelijk voor vergunningen en archivering.

 


1995 4 maanden Bematic automatisering te Dordrecht

 Functie                  : Tekenaar

Werkervaring        : Het maken van landmeetkundige tekeningen van nieuwe woonwijken en bedrijfsterreinen met AutoCAD. Het maken van diverse tekeningen                                 zoals dwarsdoorsneden voor wegenbouw en infra. Het verwerken van aangeleverde meetgegevens in Cad-systeem.

 


1993 t/m 1994 Iwaco BV te Rotterdam

 Functie                  : Tekenaar

Werkervaring       : o.a. het maken van plantekeningen t.b.v. waterzuiveringsinstallaties, o.a. SaeI/Filippijnen met behulp van AutoCAD 12.

 

 


1993/4 maanden Geofox te Den Haag

 Functie                  : Tekenaar

Werkervaring       : Het zowel handmatig als met AutoCAD 11 en 12 tekenen van plattegronden van bedrijfsterreinen.

                                Deze tekeningen maken deel uit van o.a. milieukundige onderzoeksrapporten.

 

 


Stage

10-1991 t/m 12-1991 Huizing te Schiedam

Functie                  : Productie analist

Werkervaring       : Het analyseren van bet productieproces van gevelelementen, kozijnen en rapportage aan de

                                directie.

04-1991 t/m 06-1991 Kooijman te Driebergen

Functie                  : Assistent programmeur

Werkervaring       : De schakel tussen programmeurs en klanten, probleemanalyse en assistent bij AutoCAD

                                opleidingen.

01-1991 t/m 03-1991 Berga te Bergambacht

 Functie                  : Bedrijfskundig medewerker

Werkervaring       : Het verbeteren van productieprocessen en rapportage aan de directie.